BVBA NiCADco
Geraardsbergsesteenweg 135
9860 Oosterzele

tel : 0032 (0) 478 20 45 11
fax : 0032 (0)9 362 32 73

email: info@nicadco.be


GDPR: (23/05/18)

Naar aanleiding van de nieuwe GDPR wetgeving kunt u op hierna volgende link onze volledige privacyverklaring terugvinden (Nederlands/English): GDPR

NiCADco:

Wie vandaag in deze economie een zaak wil uitbouwen, moet zich flexibel kunnen opstellen. Omdat er elk uur van de dag onverwachte uitdagingen kunnen opduiken, hebt u nood aan partners waarop je kan rekenen, partners die mee de mate van jou succes bepalen !

NiCADco kan die partner zijn voor u.

NiCADco is een éénmanszaak, die zijn kennis ter beschikking stelt van de bedrijfswereld, U hebt nood aan extra capaciteit op vlak van elektrische engineering , NiCADco kan uw partner zijn bij de ondersteuning van uw engineerings afdeling.

Elektrische engineering kan gebeuren in uw kantoren, NiCADco is in het bezit van :

-Een eigen Eplan P8 Professional licentie (ondersteuning voor de v5.70 t.e.m. -> P8 ).
-Een eigen SEE Electrical advanced licentie.

NiCadco brengt eigen pc station en tweede scherm mee.

Tevens kan NiCAdco instaan voor uw kabelberekeningen, hiervoor bezitten wij een licentie van het programma Caneco BT.

Tevens kan NiCAdco ondersteuning bieden bij uw risicoanalyse, opzetten van een veiligheidssysteem (Sick/Pilz) programmatie en commisioning hiervan, verificatie via SISTEMA.

Ook het overtekenen van schema's naar Eplan systeem is mogelijk, naast het omzetten kan indien gewenst alle nodige eplan logica toegevoegd worden zoals klemmen- , kabel- , materiaallijsten, ...

Het overtekenen kan één op één gebeuren of aangepast worden aan uw standaarden, naast het overtekenen kan NiCADco een analyse maken van het elektrische schema en toont u de eventuele knelpunten.

Inhuren van NiCADco, is mogelijk vanaf één dag tot meerdere maanden, en dit voor een vast uurtarief en kilometer vergoeding, voor (over)tekenwerk kan ik ook aanbieden met een vaste prijs, na inzage van het over te tekenen pakket en bespreking van uw wensen.

Neem vrijblijvend contact,
Zaakvoerder,
De Spiegelaere Nico